Фирма Деста С ООД е специализирана в проектиране и монтаж на промишлени топлоизолации по тръбопроводи, пещи, съдове и всички видове енергийни съоръжения. Извършва строителни топло и хидроизолации по сгради, изгражда пожарозащитни системи.
Фирмата проектира и съгласува външни топлопроводни връзки.


Екипът ни се състои от висококвалифицирани специалисти и монтажници, които са запознати и прилагат най-модерните строителни технологии. За времето на съществуването си фирмата е натрупала голям професионален опит и специализирана информация и е обучила висококвалифицирани кадри, с които работи и в момента.

Фирмата разполага със собствена материално-техническа база, машини, инструменти,алуминиеви и тръбни метални скелета. Съвременно оборудвана работилница за направата на заготовка на метални покрития. Притежава собствен автомобилен парк и подсигурява транспорт до обектите.